GDPR (General data protection regulation)

Den 25 maj 2018 träder GDPR, General Data Protection Regulation i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter Personuppgiftslagen, PUL, och kompletteras även med nationella regler. Personuppgiftsansvarig på Prospecta Fastighetskapital AB, Prospecta Lokaler AB, Prospecta Bostäder AB, Fastighetsbolaget Svampbläcket AB, Skorstensseglaren AB, He & Ma Lokaler AB, He & Ma Invest AB är Prospecta Förvaltning AB.

De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL. Det innebär b.la. att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna. Behandlingen av personuppgifter får bara ske i samtycke och underlaget får bara användas till det som individen givit samtycke till. Du lämnar samtycke hos oss genom att acceptera våra allmänna villkor via din intresseanmälan och bilaga till ditt hyresavtal. För dig som fysisk person innebär GDPR strängare reglering och att du får bättre kontroll över dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke och även få ett registerutdrag för vilka personuppgifter som lagras hos oss en gång per år. Du har även rätt att begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Prospecta Förvaltning AB behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din intresseanmälan, samt att skapa en intresseprofil. Din profil används för att vi på enklaste sätt ska kunna erbjuda dig rätt boende direkt. Som hyresgäst hos oss behandlas dina personuppgifter i vårt administrativa datorprogram för exempelvis hyresavisering och hyresförhandlingar men också för att kunna kontakta dig samt för att kommunicera information. När du väljer att avregistrera din intresseanmälan eller flyttar från oss gallras dina personuppgifter bort från våra system inom en månad. Summerat behandlas dina personuppgifter hos oss när bostad söks, när hyresförhållandet börjar, pågår och en månad efter det avslutas.

I de fall som dina personuppgifter lämnas ut till tredje part är det för att vi skall kunna uppfylla våra förpliktelser enligt avtal och lag. I dessa fall undertecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal med tredje part samt att vi säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Du hittar mer information om vår personuppgiftsbehandling och dina rättigheter i våra policys. Våra policys finns för att vi värnar om din integritet och vi vill att du skall känna dig trygg när du lämnar samtycke och anförtror oss med dina personuppgifter.

 

Söker du lokal eller lägenhet?

Kontakta
Henrik Hasselgren, henrik@prospectaforvaltning.se
Mia Hasselgren, mia@prospectaforvaltning.se

 

GDPR

Den 25 maj 2018 fick vi en ny dataskyddslag i Sverige. Lagen heter GDPR och ökar din kontroll över dina personuppgifter och stärker din integritet.
Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer här.


Jour

Vid akuta ärenden utanför kontorstid:
Kontakta Avent Drift och innemiljö AB,
0702-26 26 79


Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.